SADIS (Sociedad Anónima de Inmuebles Sociales) – Urbanización Lladoner

Autor: Josep Sentís
Cedent: Josep Sentís
Arxiu: FONS Josep Sentís
Descripció
Segons explica Josep Sentís, veí del barri, aquest és el primer edifici que va lliurar la promotora SADIS. En aquest cas, l’accés al bloc era pel carrer del Sinaí, 16.
SADIS era propietat del senyor Balaguer i fou un altre dels tants casos d’especulació immobiliària a Barcelona. La promotora va començar les obres de la Urbanización Lladoner el 1958. Es tractava d’habitatges subvencionats, i la construcció es va fer a partir de blocs prefabricats de formigó ubicats, principalment, entre els carrers de Sidó i del Lledoner. SADIS es va dissoldre com a empresa en assolir la xifra de 999 habitatges edificats; d’aquesta manera evitava complir la legislació urbanística que obligava les promotores a edificar equipaments per al barri si la promoció superava els 1.000 habitatges.
Segons consta en un estudi promogut per la Fundació Jaume Bofill del 1979, la constructora SADIS va aprofitar els desnivells pronunciats del terreny per edificar habitatges en soterranis que tenien escassa o nul·la ventilació. Es calcula que en aquests infrahabitatges de la Urbanización Lladoner hi vivien unes 150 famílies. El 1972 unes riuades van inundar els baixos dels edificis i 28 famílies van perdre l’habitatge a causa de les destrosses. Gràcies a la pressió exercida per l’Associació de Veïns de Sant Genís i Lledoner, el promotor Balaguer es va veure obligat a indemnitzar els damnificats.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals es tracten a l’empara del tractament 0119 “Gestió de jornades, cursos o sessions informatives organitzades per l'Ajuntament de Barcelona”, amb la finalitat de participar del projecte Memòria Visual de Trinitat Vella, legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre el tractament i la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades
Així mateix, en compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp “correu electrònic” ens autoritzeu a emprar aquest mitjà per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.

Tornar