L’arxiu és viu

Memòria Visual de Sant Genís dels Agudells vol ser una eina viva, útil i arrelada al present. Una de les seves raons de ser és contribuir a enfortir el teixit comunitari del barri, servint com a pal de paller d’activitats culturals, artístiques i educatives relacionades amb la memòria local. En aquesta secció hi trobareu ressenyades totes les iniciatives que, d’una manera o altra, facin servir els materials disponibles a l’arxiu.

  • 19.03.2019
    Documental “Amb les nostres mans”
  • 19.12.2018
    Cursa a l’Orfenat Ribas
  • 20.09.2018
    Exposició al Centre de Natura de Can Soler